01/07/18

O pazo de Mariñán



Recentemente visitamos o principal conxunto histórico-artístico do concello coruñés de Bergondo
Refírome ao pazo de Mariñán, un complexo que ocupa 17 hectáreas de xardíns, bosque e mais cultivos
En primeiro lugar percorremos o paseo axardinado deste espazo, que discorre pola beira da ría de Betanzos
Ao fondo atopamos, no medio dunha fraga, esculturas de diversos autores que conseguen sorprender os paseantes




As vistas á ría constitúen un dos puntos fortes da visita
O pazo, de feito, mesmo ten o seu propio embarcadoiro




A visita foinos coincidir xusto co período de floración das maceiras, como se pode apreciar
En canto ao pazo, ten a súa orixe no s. XV, e o seu aspecto barroco data dunha reforma do XVIII
Posteriormente, unha vez pasou a súa titularidade á Deputación, converteuse nun orfanato para rapazas
Unha mágoa, o feito de que non estean permitdas as fotos no interior, posto que conta cunha interesante pinacoteca


Selma en 2020

Coma tantas, miña filla lembrará este 2020 como o ano en que botou un mes e medio sen saír da casa Pero como á súa idade é tan sumamente ada...